Como lo oyes (podcast Rne3, en minuto 31,50s) Santiago Alcanda, Bobo e Iván Ferreiro